Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals
This is EstateLite Plone Theme
Esteu aquí: Inici Biblioteca Serveis Préstec

Préstec

Qui pot utilitzar el servei de préstec?

Quins documents us podeu emportar en préstec?

Què heu de fer per treure documents en préstec?

Quants documents es poden tenir i durant quant temps?

Es pot prorrogar el termini del préstec?

Es poden fer reserves?

Altres condicions de préstec que heu de tenir en compte

Devolucions

Què passa si s'incompleixen les normes de préstec?

Clàusula general

 

 

Qui pot utilitzar el servei de préstec?

Els alumnes d'estudis oficials o propis de la UNED, els professors i tutors, el personal de gestió, administració i serveis, i els estudiants que pertanyen a entitats amb els que hi hagi establert conveni o acord.

 

Quins documents us podeu emportar en préstec?

Podeu emportar-vos qualsevol document (llibre, DVD, CD-ROM, etc.) que no estigui exclòs de préstec. El material que no pot sortir en préstec està senyalat amb un punt vermell en el llom.

 

Què heu de fer per treure documents en préstec?

Per treure documents en préstec és imprescindible que us adreceu al personal de la biblioteca amb el vostre carnet d'estudiant del curs vigent. Per donar-vos d'alta també cal presentar el vostre DNI.

En el moment en què us doneu d'alta se us facilitarà un número personal que us permetrà fer gestions a través d'Internet, com ara fer reserves, renovar els vostres préstecs o consultar la vostra fitxa d'usuari.

 

Quants documents es poden tenir i durant quant temps?

Els estudiants podeu treure tres documents i els podeu tenir una setmana. Els professors, els doctorands i el personal de gestió, administració i serveis en podeu treure quatre i els podeu tenir dues setmanes.

 


Es pot prorrogar el termini del préstec?

Els llibres i el material audiovisual els podeu renovar dues vegades si no han estat sol·licitats per un altre usuari. En aquest últim cas, els heu de retornar rigorosament en la data establerta. La duració màxima d'un préstec, per tant, pot ser de tres setmanes improrrogables.

No podeu sol·licitar renovació dels documents que tingueu en préstec si es troben fora de termini.

 

Es poden fer reserves?

Podeu fer la reserva d'un document que es troba en préstec. Cada estudiant pot reservar un màxim de tres documents, mentre que cada professor i membre del personal de gestió, administració i serveis en pot reservar un total de quatre.  

No podeu fer reserves dels documents que es trobin disponibles a la biblioteca, tret que les feu per via telefònica o per correu electrònic. D'altra banda, les reserves quedaran anul·lades si en un termini de 2 dies laborables després d'avisar a l'usuari de l'arribada del document a la biblioteca no l'heu passat a recollir. L'avís es farà mitjançant correu electrònic.  
Tampoc podeu fer reserves de llibres que encara no estan al fons de la biblioteca o no han sortit publicats.

 

Altres condicions de préstec que heu de tenir en compte.

Podeu fer les renovacions i les reserves per telèfon o correu electrònic sempre que estigueu donats d'alta a la biblioteca.

També les podeu realitzar vosaltres mateixos a través de la nostra pàgina web http://unedbarcelona.es/ca/biblioteca. Per fer-ho, necessiteu el vostre número de DNI i NIP (número d'identificació personal que se us facilitarà en donar-vos d'alta).

Heu de vetllar per la bona conservació dels documents que teniu en préstec i advertir el personal de la biblioteca de qualsevol desperfecte que hageu observat.

 

Devolucions
Els documents els heu de retornar dins el termini establert. Si no podeu anar a la biblioteca, els podeu enviar mitjançant correu certificat o pot portar-los una altra persona per vosaltres.

Es pot fer la devolució de documents a les bústies o als llocs que us indiquin el personal del centre.

 

Què passa si s'incompleixen les normes de préstec?
Haureu de restituir o abonar l'import d'aquells documents que no retorneu o que ho feu en mal estat (guixats, trencats, tacats, etc.). L'usuari quedarà exclòs del servei de préstec temporalment fins que no es compleixi aquest requisit i finalitzi la sanció corresponent.

A partir del segon dia de retard en l'entrega de documents es penalitzarà amb un dia sense dret a préstec per cada dia de demora i cada document que tingueu en préstec en aquell moment, així doncs, una persona que tingui tres documents i els torni amb quatre dies de retard, serà penalitzada amb 12 dies sense dret a préstec des del moment en què en fa la devolució.

El retard en l'entrega de documents de forma reiterada (a partir de la tercera vegada) comportarà la suspensió definitiva del servei de préstec.

La devolució de fons deteriorat de forma reiterada (després de la tercera vegada), comportarà la suspensió del servei de préstec definitiu.

El personal es reserva el dret d'aplicar sancions extraordinàries per faltes greus o per faltes que hagin suposat un alt perjudici a altres usuaris.

Aquesta normativa entra en vigor a partir de la seva data d'aprovació, per tant, les sancions aplicades amb anterioritat a aquesta es continuaran mantenint fins al seu compliment total.

 

Clàusula general
Correspon al personal de la biblioteca, vetllar pel compliment del reglament i prendre les mesures adequades pel bon funcionament del servei.

De la mateixa manera, correspon a tots els usuaris complir amb el reglament exposat.

Normativa aprovada per la Junta Rectora del Consorci Centre Associat Uned de Terrassa, amb data del 14 de juliol del 2011.

Avinguda de Rio de Janeiro, 56-58, 08016-Barcelona, Telèfon 93 396 80 59