Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals
This is EstateLite Plone Theme
Esteu aquí: Inici Estudiants Infomació general Tràmits administratius

Tràmits administratius

Informació d'alguns tràmits administratius.

 

Com demanar un trasllat d'expedient

Si vols fer un trasllat d’expedient has d’abonar les taxes a través del Campus UNED. Primer has d'accedir amb el teu identificador i la teva clau (si no la tens o no la recordes, pots tornar a donar-te d'alta) i després has d'accedir a "Secretaria" / "Certificaciones personales"  Et donarà l'opció d'escollir "Traslado de expediente" pots fer el pagament amb targeta o imprimir-ho per pagar-ho a qualsevol oficina del Banc Santander i desprès enviar al  servei d'atenció a l'estudiant ,de la teva titulació, la següent documentació:

  • Original del resguard d’abonament de les taxes (només si has fet el pagament al banc)
  • Original de la carta d’admissió de la Universitat

 

El trasllat és intern entre universitats.

Com demanar beques o ajudes

beques o ajudes

 

Com demanar un certificat dels teus estudis

Per demanar un certificat dels teus estudis has d'accedir al campus UNED (si no la tens la clau o no la recordes, pots tornar a donar-te d'alta) i omplir el formulari que trobaràs a "Secretaria"/ "Certificaciones personales". Et donarà l'opció d'escollir "Certificat Acadèmic". Es pot pagar amb targeta directament des del formulari o es pot imprimir el document per anar a pagar a qualsevol oficina del Banc Santander.

Si fas el pagament al Banc has d'enviar el justificant de pagament de les taxes de certificació acadèmica a través del registre general.

No han d’abonar l’import: els certificats per sol·licitar plaça en una altra universitat i els de renovació del títol de família nombrosa.

Com demanar les convalidacions, adaptacions d'estudis i reconeixement de crèdits

Per demanar convalidacions o reconeixement de crèdits (consulta la normativa) has de presentar:

  • Instància dirigida al Sr. Decano/Director
  • Certificació acadèmica personal (original o fotocòpia compulsada)
  • Programes de les assignatures segellats per la secretaria de la Facultat/Escola on vas cursar els estudis

 

La documentació s'ha d'enviar al servei d'atenció a l'estudiant de la Facultat/Escola on es sol·licita la convalidació o reconeixement de crèdits. Consulta les adreces.

Aquí trobaràs el model d'instància general, però pots trobar un model d'instància específic al web de cada facultat.

 

Com demanar una còpia de l’expedient

Si vols una còpia de l’expedient per demanar plaça en una altra universitat, has d'enviar una instància al Servei d'atenció a l'estudiant de la teva titulació. Aquest model de certificat és gratuït.

Aquí podràs consultar les adreces del Servei d'atenció a l'estudiant de les diferents titulacions

 

Com demanar anulació o modificació de matrícula

Aquest curs acadèmic no existeix termini de modificació o anulació de matrícula, un cop validada la matrícula per l'estudiant no s'admetran canvis o anul·lacions amb dret a devolució.

 

Devolució de l’import de matrícula

  • S’ha de sol·licitar mitjançant una instància adreçada al Sr. Rector Magnífic de la universitat.
  • A la instància s’adjuntarà una còpia del pagament o de l’imprès de l’entitat de crèdit on es va fer el pagament.
  • També s’adjuntarà el corresponent justificant, quan el motiu de la devolució necessiti ser justificada.

 

Aquí trobaràs la instància

En aquest enllaç trobaràs la informació per contactar amb el Negociat d'Atenció a l'Estudiant de la teva carrera. L'horari és de 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres. Posa't en contacte amb el Negociat d'Atenció a l'Estudiant de la teva titulació per confirmar l'adreça d'enviament i si es possible fer-ho per email o si només es pot fer per correu postal.

 

Convocatòria de gràcia

L'estudiant, tant de la UNED com d'una altra universitat, que tingui esgotades sis o més convocatòries d’alguna assignatura, per continuar a la mateixa carrera ha de sol·licitar convocatòria addicional (de gràcia), abans del 16 d’octubre.

Ha d’enviar una instància adreçada al Degà de la Facultat o Director de l'ETS de la UNED, i haurà d’adjuntar una certificació acadèmica personal on especifiqui les assignatures cursades amb les notes i el número de convocatòries esgotades.

Aquí trobaràs la instància

 

Com sol·licitar el títol universitari

Un cop finalitzats els estudis se sol·licitarà a la facultat o escola corresponent els impresos normalitzats per iniciar la tramitació del títol.

Quan s’hagin emplenat els impresos i s’hagi efectuat el pagament de les taxes acadèmiques per a l'expedició del títol al Banc Santander, s'enviaran tots els documents al Servei d'atenció a l'estudiant de la Facultat/Escola perquè aquesta els cursi oficialment a la Secció de Títols.

La Secció de Títols rebrà l'expedient tramitat pel Negociat d'atenció a l'estudiant i informatitzarà totes les dades per poder editar el Títol corresponent.

Un cop realitzats els tràmits necessaris, la Secció de Títols es posarà en contacte amb l'estudiant per comunicar-li que el seu títol està expedit. No obstant l'estudiant, un cop passat un any des de l'inici de la tramitació pot posar-se en contacte amb la Secció de Títols al telèfon 91 398 60 31.

El títol haurà de ser retirat personalment per l’interessat/da a la Secció de Títols de la UNED (C/ Bravo Murillo 38, 2a planta). Si el/la titular no pot, podrà autoritzar a una altra persona, mitjançant un poder notarial, a retirar-lo en el seu nom. També podrà sol·licitar per escrit que l’hi enviïn a la Delegació del Ministeri d’Educació més propera.

Aquí trobaràs un model de sol·licitud

Com demanar examen de reserva:


Els articles 50, 51 i 54 del Reglament de proves presencials, expliquen com i qui pot realitzar els exàmens de reserva ( BICI nº 1 (Annex II) de 18 de juliol de 2011 :

Article 50. Els equips docents prepararan exàmens de reserva en les Convocatòries i Centres en els quals només hi hagi una setmana d'exàmens.

Article 51. Únicament podran concórrer als exàmens de reserva aquells estudiants als qui els coincideixin dos o més assignatures en el mateix dia i la mateixa hora. En tal cas l'interessat haurà de sol·licitar-ho al moment que lliuri l'exercici que li dóna dret a això, moment en el qual el Tribunal comprovarà que tal coincidència es produeix de fet.

Excepcionalment, el President valorarà la sol·licitud de realitzar l'examen per causes extraordinàries, que hauran d'haver quedat acreditades amb anterioritat a la data vista per a les proves de reserva, i la concedirà o denegarà, consultant si escau, a la resta del Tribunal.

Article 54. En la convocatòria de setembre, els exàmens de reserva es duran a terme en dues úniques sessions una al matí i una a la tarda. En la sessió de matí es realitzaran els exàmens de reserva de les matèries examinades en els tres primers dies del període de Proves, mentre que en la sessió de tarda es realitzaran els de els restants dies. En cadascuna d'aquestes sessions, els estudiants disposaran d'un temps màxim de quatre hores i només podran realitzar un màxim de tres exàmens. En el cas de presentar-se a un o dos exàmens, el temps màxim s'ajustarà a l'establert en cadascun d'ells.

Aquí pots baixar-te un model per demanar examen de reserva que podràs presentar al President del Tribunal o enviar-ho al Centre corresponent.

 

Avinguda de Rio de Janeiro, 56-58, 08016-Barcelona, Telèfon 93 396 80 59